V-SERVIS | www.pujcovna-lodi-levne.cz | půjčovna lodí, vodácký servis | tel.: 777 662 120 | v-servis@centrum.cz
home - půjčovna lodí půjčovna lodí

pojištění / V -servis

telefon

777 662 120v-servis@centrum.cz

U nás se nemusíte bát, že vám plavidlo někdo ukradne nebo se poškodí. Za pár korun vám lodě pojistíme.

 

Zákazníkům nabízíme a doporučujeme sjednat pojistku pojištění plavidel proti krádeži a běžnému poškození, viz. Ceník.

Pojíštění "KRÁDEŽ" plavidel(kanoí, kajaků, nafukovacích lodí, raftů apod.) se vztahuje pouze na krádež takovýchto plavidel(nikoli na další vybavení), přičemž musí být splněny stanovené podmínky zabezpečení plavidel (viz bod 14,15 Půjčovního řádu).

Pojištění "POŠKOZENÍ" plavidel se vztahuje pouze  na neúmyslné a bežné poškození plastových plavidel(kanoí a kajaků) při plavbě(viz. níže).

Nafukovací rafty, lodě, kajaky, paddleboardy proti poškození nepojišťujeme a riziko poškození nese zcela nájemce.

 

SPOLUÚČAST v případě pojistné události

V případě sjednání pojistky a splnění povinností stanovených půjčovnou pro zabezpečení plavidel, hradí nájemce v případě odcizení plastového plavidla(kanoe) pouze spoluúčast ve výši 6.000,-Kč za každé odcizené plastové plavidlo a v případě odcizení nafukovací plavidla(kanoe či raftu)  se hradí spoluúčast ve výši 15.000,- Kč. za každé odcizené nafukovací plavidlo.  Běžné poškození na plastových plavidlech vzniklé neúmyslně, poté nehradí vůbec. Jakékoliv(úmyslné či neúmyslné) poškození nafukovacích plavidel(lodí, kanoí, paddleboardů, raftů), hradí vždy nájemce. Charakter a způsob vzniku poškození zapůjčeného vybavení, nákladnost oprav a náhrad posuzuje a vyčísluje půjčovna. 

Zohledníme-li aktuální cenu dvoumístné plastové kanoe Vydra ve výši cca 21.000,- , Samba 24.000,-, . tak se to rozhodně vyplatí...Plastová kanoe Roke aktuálně stojí cca  22.000,- Kč, . Nafukovací kanoe Baraka stojí aktuálně cca 36.000,- Kč a raft Colorado 450 stojí cc 39.000,-  Kč !!!

 

Co se považuje za  BĚŽNÉ POŠKOZENÍ  plavidla :

- neúmyslné prošoupání, odření, otěr, ztráta barvy vinou otěru, prasklina nebo naprasknutí materiálu lodě vzniklé při plavbě, utržení plastové sedačky od pevné části lodě(loď Samba), utržení či odtržení kýlu od dna lodi(loď Samba), natržení límce lodi(loď Samba), přetržení lana, utržení lanového madla, škrábance, rýhy,  zlomení dřevěné sedačky(Vydra), ohnutí nebo zlomení výztuže kanoe(Vydra), drobné deformace.

Co NENÍ a nepovažuje se za BĚŽNÉ POŠKOZENÍ plavidla :

- díry, otvory a praskliny na plavidle způsobené pádem/upuštěním plavidla, shozením(z jezu/břehu apod.) najížděním do vody plavidlem po kamenech/souši, jeho taháním po souši/kamenech apod.,  jakýmkoliv úmyslným poškozením, pomalováním, pokreslením, poškozením firmeních nápisů, záseky (např. sekerou/nožem apod.), propálením či jiným poškozením ohněm, plamenem či sálavým teplem, cigaretami apod., rozlomením části nebo celého plavidla (např. vinou pádu, upuštění, shození, najetí apod.)

 

Na co se dále nevztahuje pojištění plavidel, kanoí, kajaků, nafukovacíh plavidel, paddleboardů aj. :

  • Na ztrátu,  opomenutí,  utopení či  uplavání plavidla, úmyslné poškození, zcizení/krádež nenahlášenou ihned po jejím zjištění Policii ČR. Na jakékoliv vybavení plavidla. I poškozené, je vždy nutné vrátit nebo ho uhradit půjčovně!
  • jakékoliv poškození nafukovacích plavidel, lodí, kajaků, raftů, paddleboardů !
  • krádež či ztrátu jakéhokoliv jiného vybavení(např. pádel, barelů, vest, příleb, sedátek, lan, házeček, pump, zámků,  apod.
  • Prasknutí nafukovacích plavidel (rafty, čluny, lodě, paddleboardy je třeba na břehu VŽDY upustit, aby kvůli teplu nepraskly).
  • Vniknutí vody do komor nafukovacích lodí, člunů, paddleboardů (ventilem nebo prasklinou apod.).
  • Jakékoliv poškození plavidel a vybavení při plavbě na nesjízdných, nesplavných nebo zakázaných tocích, jezech či jejich částí.
  • Jakékoliv poškození pádel(pádla  nikdy nepoužívejte zejm. tak, že byste jej provlékli madly lodi a lodě na nich nosili či táhly. Pádla se tímto způsobem snadno ohnou či zlomí. Taktéž pádla nepoužívejte k páčení či jinému uvolňování při uvíznutí plavidla - může dojít k nevratnému poškození listu pádla.).
  • Jakékoliv poškození plavidel vzniklé plavbou na vodních lokalitách a tocích stupně VW2 a výše, plavbou při vyhlášení jakýchkoliv stupňů povodňové aktivity, či plavbou úseku, který je dle vodočtu nesjízdný nebo zakázaný.

 

Pojištění lodí se sjednává na celou dobu trvání zápůjčky a pouze pro všechny lodě. Pojištění není možné sjednat pouze na část doby trvání zápůjčky nebo jen pro některé lodě. Pojištění plavidel lze dojednat pouze před počátkem plavby a nedá se sjednat v jejím průběhu či po jejím ukončení.

 

 
rychlá poptávka